CHẾ TẠO

Quy trình sản xuất các sản phẩm khác nhau

Chúng tôi biết bạn đã bỏ bao nhiêu công sức vào thiết kế bao bì tùy chỉnh của mình và việc loại bỏ bao bì sao cho hoàn hảo. Vì vậy, khi bắt tay vào sản xuất, chúng ta phải làm những công việc hoàn hảo. Chúng tôi sẽ cung cấp bao bì tùy chỉnh của bạn từ thiết kế đến thực tế với sản xuất hàng loạt của chúng tôi, máy móc tiên tiến, công nhân lành nghề, QC nghiêm ngặt từ vật liệu đến mọi quy trình sản xuất.
(1) Quy trình sản xuất cốc thủy tinh:
(2) Quy trình sản xuất chai thủy tinh:
(3) quy trình sản xuất sau xử lý: