ATG022 Bộ Ly Trà Đen Trắng Kẻ Ca Rô Cổ Điển + Ly Ly Cà Phê + Bộ Đĩa