BG1222 Thương hiệu OEM Budweiser / Heineken có ly bia hình bầu 400ml