ATG011 Triển lãm Thương mại Ả Rập Đặc biệt: Bộ tách/đĩa trà xanh viền vàng