SG1208 Biểu trưng tùy chỉnh OEM 1.5oz Kính bắn tiêu chuẩn / Thanh 2oz Kính bắn súng bên Mỹ