WG1004 Logo Tùy chỉnh OEM / 8,5oz Ly Whisky Tiêu chuẩn đáy Sqaure