WG1003 Biểu trưng tùy chỉnh OEM / Ly rượu Whisky tròn có sọc 8oz