WG1107 Ly rượu pha lê PInot Noir 14.5oz / Ly rượu tráng miệng Sauternes pha lê 18.5oz